กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
English
   
Untitled Document
  ค้นหา :
   เมนูหลัก
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
วีดิทัศน์รัฐสภา
 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557   
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า   
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"   
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด   
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"   
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้

  สภาผู้แทนราษฎร >> บทบาท อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
  [ บทบาทภายในสภา ] [ บทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎร ] [ บทบาทด้านต่างประเทศ ] [ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ]
   
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 150 คน สำหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อำนาจในการตรากฎหมาย อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และอำนาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นต้น นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังต้องสร้างบทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และในด้านเวทีต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอีกด้วย
  ข้อมูลการประชุม ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา การยื่นรายการทรัพย์สิน
  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร ระบบข้อมูลและกิจกรรมด้านต่างประเทศ ใบสมัครสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ
  ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ สโมสรรัฐสภา ของที่ระลึกจากรัฐสภา บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
  หนังสือและสื่อเผยแพร่ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย Click senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภา Web Mail ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ
  รัฐสภาเพื่อสังคม รัฐสภาไทยกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน 2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด ผู้ตรวจราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ
  ติดตามข่าวสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ติดต่อรัฐสภา ลงทะเบียนสมาชิก กระดานถาม-ตอบ บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจ
  The 1st Meeting of the APPU Working Group การพิจารณาของสภา เวทีสภา ยุวชนประชาธิปไตย
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ส.ส. และ ขรก.การเมือง ข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการ ชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
  The 4th AIPA Caucus ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติ ข่าวรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการฯ ความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ
  ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน สื่อและประชาสัมพันธ์ของรัฐสภา เกาะติดภารกิจประธานรัฐสภา การเมืองสร้างสรรค์ กองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  รัฐสภาจังหวัด โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โฆษกสาร เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
  คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร เวทีสภา ข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการ
  ชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ ของที่ระลึกจากรัฐสภา พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
  งานประชุมนานาชาติของราชบัณฑิตยสถาน โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติ
  ติดต่อรัฐสภา การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน
  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน เกาะติดภารกิจประธานรัฐสภา Web Mail สโมสรรัฐสภา ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯ โฆษกสาร
  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา