กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
English
   
Untitled Document
  ค้นหา :
   เมนูหลัก
 ปฏิทินกิจกรรม
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้

  สภาผู้แทนราษฎร >> บทบาท อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
  [ บทบาทภายในสภา ] [ บทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎร ] [ บทบาทด้านต่างประเทศ ] [ อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ]
   
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 150 คน สำหรับบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นประกอบด้วยบทบาทภายในสภา ซึ่งได้แก่ อำนาจในการตรากฎหมาย อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และอำนาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นต้น นอกจากนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังต้องสร้างบทบาทภายนอกสภาผู้แทนราษฎรในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และในด้านเวทีต่างประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอีกด้วย
  บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภา
  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมบริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรยุวชนประชาธิปไตยบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
  ติดต่อรัฐสภา
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเวทีสภาข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการชมรมกีฬายิงปืนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศของที่ระลึกจากรัฐสภาพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญงานประชุมนานาชาติของราชบัณฑิตยสถาน
  ข่าวรัฐสภาถึงประชาชนเกาะติดภารกิจประธานรัฐสภาWeb Mailสโมสรรัฐสภาร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภารางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯโฆษกสาร
  กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา