กลับหน้าหลัก
 เมนูหลัก
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
  Untitled Document

  รัฐสภาไทย >> ทำเนียบประธานรัฐสภา
   

  ๒๑.นายมีชัย ฤชุพันธ์

  ๒๑.นายมีชัย ฤชุพันธ์
  ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา
  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕
  ประธานวุฒิสภา
  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙
  ๖ เมษายน ๒๕๓๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓
  ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สิน
  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรระบบข้อมูลและกิจกรรมด้านต่างประเทศเกาะติดภารกิจประธานรัฐสภา
  ใบสมัครสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน
  ยุวชนประชาธิปไตยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาการเมืองสร้างสรรค์รัฐสภาจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)หนังสือและสื่อเผยแพร่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ส.ส. และ ขรก.การเมืองชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย
  โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาโฆษกสาร
  Click senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภาWeb Mailสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดผู้ตรวจราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯติดตามข่าวสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
  ติดต่อรัฐสภาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร