กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
 
คณะกรรมาธิการ
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
วีดิทัศน์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรอบการดำเนินงานสปช.   
 • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
  นายเทพไท เสนพงศ์


   

  นายเทพไท เสนพงศ์

  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เขตที่ 2
  พรรคประชาธิปัตย์

  ชื่อ-สกุล

  นายเทพไท เสนพงศ์

  วันเดือนปีเกิด

  12 มีนาคม 2504

  การศึกษา

  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วุฒิบัตร ผู้นำสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  สถานที่ติดต่อ

  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  วุฒิบัตร ผู้นำสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  นักการเมือง

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,รองผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์,กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์,โฆษกสำนักเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
  ข้อมูลการประชุม ห้องข่าว หอสมุดรัฐสภา การยื่นรายการทรัพย์สิน ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
  ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ