กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายนิสิต สินธุไพร


 

นายนิสิต สินธุไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นายนิสิต สินธุไพร

วันเดือนปีเกิด

12 มีนาคม 2499

การศึกษา

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน โนนชัยศรี ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง โพธิ์ใหญ่ อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45140
โทรศัพท์ : 0 4358 8593
โทรสาร : 0 4358 8593
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

รองประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร,กรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ,เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ