กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

  • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
  • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
  • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
  • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
  • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
  •  ดูทั้งหมด
    จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
    นายนิสิต สินธุไพร


     

    นายนิสิต สินธุไพร

    จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 
    พรรคพลังประชาชน 

    ชื่อ-สกุล

    นายนิสิต สินธุไพร

    วันเดือนปีเกิด

    12 มีนาคม 2499

    การศึกษา

    การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
    รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

    สถานที่ติดต่อ

    บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน โนนชัยศรี ซอย - ถนน -
    ตำบล/แขวง โพธิ์ใหญ่ อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด
    รหัสไปรษณีย์ 45140
    โทรศัพท์ : 0 4358 8593
    โทรสาร : 0 4358 8593
    อีเมล์ : -

    อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

    นักการเมือง

    ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

    รองประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร,กรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ,เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

    เครื่องราชอิสริยาภรณ์

    ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
    ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
    บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน