กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
  นายนิสิต สินธุไพร


   

  นายนิสิต สินธุไพร

  จังหวัดร้อยเอ็ด เขตที่ 2 
  พรรคพลังประชาชน 

  ชื่อ-สกุล

  นายนิสิต สินธุไพร

  วันเดือนปีเกิด

  12 มีนาคม 2499

  การศึกษา

  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
  รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  สถานที่ติดต่อ

  บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 14 หมู่บ้าน โนนชัยศรี ซอย - ถนน -
  ตำบล/แขวง โพธิ์ใหญ่ อำเภอ/เขต พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด
  รหัสไปรษณีย์ 45140
  โทรศัพท์ : 0 4358 8593
  โทรสาร : 0 4358 8593
  อีเมล์ : -

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  นักการเมือง

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  รองประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร,กรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ,เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน