กลับหน้าหลัก
 เมนูหลัก
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
  Untitled Document

  [ ประวัติประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน ] [ ความสำคัญ ] [ อำนาจหน้าที่ ] [ ภารกิจหลัก ]
   
  ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
   

  ชื่อ-สกุล 

         นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  วันเดือนปีเกิด

         27 มิถุนายน 2497 

   การศึกษา

  • ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สถานที่ติดต่อ

  • บ้านเลขที่ 98/21  หมู่บ้านทาวน์พลัส อ่อนนุช-ลาดกระบัง  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  10520
  • อีเมล์ : khunkhon@gmail.com

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ 

         นักการเมือง

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  • 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม - ได้รับโหวตจากสื่อมวลชนให้เป็น "บุคคลการเมืองแห่งปี 2541" ฉายา "ขุนค้อนประกาศิต ผู้ปฏิรูปรัฐสภาไทย"
  • 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  • 2551 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
  • 2544 กรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
  • 2539 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
  • 2539 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • 2538 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • 2535 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • 2531-2533 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 10 สมัย 2526,2529,2535/1,2535/2,2538,2539,2544,2548,2550,2554

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
  • มหาวชิรมงกุฎ
  ข้อมูลการประชุมร้องเรียน / ร้องทุกข์ห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สิน
  ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรระบบข้อมูลและกิจกรรมด้านต่างประเทศเกาะติดภารกิจประธานรัฐสภา
  ใบสมัครสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔สโมสรรัฐสภาของที่ระลึกจากรัฐสภาบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน
  ยุวชนประชาธิปไตยการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภาการเมืองสร้างสรรค์รัฐสภาจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์รัฐสภา
  ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)หนังสือและสื่อเผยแพร่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ ส.ส. และ ขรก.การเมืองชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย
  โครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาโฆษกสาร
  Click senate ทุกสัปดาห์กับภารกิจวุฒิสภาWeb Mailสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดผู้ตรวจราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯติดตามข่าวสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
  ติดต่อรัฐสภาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร