กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

นายอัศวิน วิภูศิริ

แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 
พรรคชาติไทย 

ชื่อ-สกุล

นายอัศวิน วิภูศิริ

วันเดือนปีเกิด

18 พฤศจิกายน 2494

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 447 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บอนด์สตรีท
ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 0 2502 0930
โทรสาร : 0 2502 0928
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักธุรกิจ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(นายไพฑูรย์ แก้วทอง), ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน),เลขาธิการพรรคมหาชน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ