กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

   

  นายอัศวิน วิภูศิริ

  แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 2 
  พรรคชาติไทย 

  ชื่อ-สกุล

  นายอัศวิน วิภูศิริ

  วันเดือนปีเกิด

  18 พฤศจิกายน 2494

  การศึกษา

  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

  สถานที่ติดต่อ

  บ้านเลขที่ 447 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บอนด์สตรีท
  ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
  รหัสไปรษณีย์ 11120
  โทรศัพท์ : 0 2502 0930
  โทรสาร : 0 2502 0928
  อีเมล์ : -

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  นักธุรกิจ

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(นายไพฑูรย์ แก้วทอง), ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน),เลขาธิการพรรคมหาชน

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  -
  ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน