กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง


 
นายอภิชาติ สุภาแพ่ง
 
จังหวัดเพชรบุรี เขตที่ 1 
พรรคประชาธิปัตย์ 

ชื่อ-สกุล

นายอภิชาติ สุภาแพ่ง

วันเดือนปีเกิด

3 พฤศจิกายน 2498

การศึกษา

อนุปริญญา วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง ท่าราบ อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
2.สมาชิกสภาจังหวัด
3.สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ