กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
  นายอภิชาติ สุภาแพ่ง


   
  นายอภิชาติ สุภาแพ่ง
   
  จังหวัดเพชรบุรี เขตที่ 1 
  พรรคประชาธิปัตย์ 

  ชื่อ-สกุล

  นายอภิชาติ สุภาแพ่ง

  วันเดือนปีเกิด

  3 พฤศจิกายน 2498

  การศึกษา

  อนุปริญญา วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

  สถานที่ติดต่อ

  บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
  ตำบล/แขวง ท่าราบ อำเภอ/เขต เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี
  รหัสไปรษณีย์ 76000
  โทรศัพท์ : -
  โทรสาร : -
  อีเมล์ : -

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  ธุรกิจส่วนตัว

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
  2.สมาชิกสภาจังหวัด
  3.สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน