กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายประเสริฐ บุญเรือง


 
นายประเสริฐ บุญเรือง
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 2 
พรรคพลังประชาชน 

ชื่อ-สกุล

นายประเสริฐ บุญเรือง

วันเดือนปีเกิด

29 พฤศจิกายน 2502

การศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน กุดสิมคุ้มใหม่ ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง กุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอ/เขต เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46160
โทรศัพท์ : 0 4385 9080
โทรสาร : 0 4385 9080
อีเมล์ : -

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

นักการเมือง

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544,2548,กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547,กรรมาธิการพลังงาน,กรรมาธิการการปกครอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ