กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
  นายประเสริฐ บุญเรือง


   
  นายประเสริฐ บุญเรือง
   
  จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตที่ 2 
  พรรคพลังประชาชน 

  ชื่อ-สกุล

  นายประเสริฐ บุญเรือง

  วันเดือนปีเกิด

  29 พฤศจิกายน 2502

  การศึกษา

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  สถานที่ติดต่อ

  บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน กุดสิมคุ้มใหม่ ซอย - ถนน -
  ตำบล/แขวง กุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอ/เขต เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์
  รหัสไปรษณีย์ 46160
  โทรศัพท์ : 0 4385 9080
  โทรสาร : 0 4385 9080
  อีเมล์ : -

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  นักการเมือง

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2544,2548,กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2547,กรรมาธิการพลังงาน,กรรมาธิการการปกครอง

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  ประถมาภรณ์ช้างเผือก 
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
  ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน