กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
วีดิทัศน์รัฐสภา

กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557

 • กิจกรรมรัฐสภาสัญจร ปี 2557
 • เสวนาการประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า
 • กีฬา "ภาคีนิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 12"
 • สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด
 • เพลง "กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย"
 •  ดูทั้งหมด
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
  นายสกลธี ภัททิยกุล


   

  นายสกลธี ภัททิยกุล

   
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  เขตที่ 4 
  พรรคประชาธิปัตย์ 

   

   

  ชื่อ-สกุล

  นายสกลธี ภัททิยกุล

  วันเดือนปีเกิด

  14 ตุลาคม 2520

  การศึกษา

  นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย INDIANA UNIVERSITY 
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   

  สถานที่ติดต่อ

  บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ หมู่บ้าน - ซอย พหลโยธิน 44 ถนน พหลโยธิน
  ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  รหัสไปรษณีย์ 10900
  โทรศัพท์ : 0 2561 3444
  โทรสาร : 0 2579 6898
  อีเมล์ : jum1410@hotmail.com

  อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

  รับราชการ

  ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

  -

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  -

   

   
  ข้อมูลการประชุมหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
  บริการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานงานด้านวิชาการของสำนักกรรมาธิการความรู้ เรื่อง คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการฯระบบข้อมูลด้านต่างประเทศข่าวรัฐสภาถึงประชาชน