กลับหน้าหลัก หน้าหลัก
Untitled Document
ค้นหา :
คณะกรรมาธิการ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รายนามในคณะกรรมาธิการ >> คณะกรรมาธิการ
นายสกลธี ภัททิยกุล


 

นายสกลธี ภัททิยกุล

 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตที่ 4 
พรรคประชาธิปัตย์ 

 

 

ชื่อ-สกุล

นายสกลธี ภัททิยกุล

วันเดือนปีเกิด

14 ตุลาคม 2520

การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย INDIANA UNIVERSITY 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

สถานที่ติดต่อ

บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ หมู่บ้าน - ซอย พหลโยธิน 44 ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง เสนานิคม อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 3444
โทรสาร : 0 2579 6898
อีเมล์ : jum1410@hotmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้

รับราชการ

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

-

 

 
ข้อมูลการประชุมห้องข่าวหอสมุดรัฐสภาการยื่นรายการทรัพย์สินระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
ระบบข้อมูลด้านต่างประเทศ