หน้าหลัก ขั้นตอนการแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียน ถาม-ตอบปัญหา แผนที่หน่วยงาน FAQ  
เข้าสู่ระบบ(สำหรับประชาชน)
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
  ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
ติดตามเรื่องร้องเรียน
Ticket ID :
 
 
 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 

 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 1 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ตู้ ป.ณ.52 ปณฝ.รัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2244 2584 โทรสาร 0 2244 2504
email : help@parliament.go.th   เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th/help
คลิกเพื่อร้องเรียนร้องทุกข์